Lần đầu post ảnh có gì sai sót mong ad bỏ qua cho em với ạ.
Sau bao nhiêu ngày nghiên cứu thì bây giờ e mới post được ảnh đóng góp cho anh em phe3x.

Leave a Reply

Your email address will not be published.